АВТОРСКИ ПРАВА

ЕВОФАРМА АД
ул. Фордергасе № 43
8200 Шафхаузен
Швейцария

Тел.:  +41 (0)52 633 09 99
Факс: +41 (0)52 633 09 88
E-Mail: info@ewopharma.com

Този сайт се предоставя от Евофарма АД, Шафхаузен, компания, учредена по законите на Швейцария, регистрирана в Търговския Регистър на Шафхаузен под Фирмен номер CH-290.3.002.022-6.

АВТОРСКИ ПРАВА
Съдържанието и нещата, предоставени на настоящите Интернет страници се уреждат от законите за авторски права на Швейцария. Размножаването, преработката, разпространението или някаква форма на комерсиализация на такива материали извън обхвата на закона за авторските права изисква предварителното писмено съгласие от съответния автор или създател.

ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ
Ние полагаме всички усилия да поддържаме информацията на сайта ни актуална, но не поемаме отговорност за предоставеното съдържание. Законът ограничава отговорността ни като доставчик на услуги за нашето собствено съдържание на тези Интернет страници.
Ние не сме задължени да наблюдаваме информация на трети страни, която е предоставена или съхранявана на нашата Интернет страница. Въпреки това, ние веднага ще премахнем съдържание, в случай че узнаем, че то нарушава закона. Нашата отговорност при един такъв случай започва в момента, в който сме узнали за съответното нарушение. 

ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИНКОВЕ
Нашият сайт може да съдържа линкове към Интернет страници на трети страни. Ние нямаме каквото и да било влияние върху информацията на тези Интернет страници, и не поемаме гаранции за тяхната коректност. Съдържанието на такива сайтове на трети страни е отговорност на съответните собственици/доставчици.
По времето, в което Интернет сайтове на трети страни бяха свързани с нашите сайтове, ние не намерихме НИКАКВИ ОСНОВАНИЯ за евентуално нарушение на закона. Когато узнаем, че информацията в някой линк нарушава закона, ние веднага ще го изтрием.